Eraikuntza berriko etxebizitza.

Baserri baten birgaikuntza Zurinagan (Suña). XVI. mendearen erdialdekoa.

Egiturazko xehetasunen, aurrealdeen eta jatorrizko arkitekturaren xehetasunen leheneratzea.

Obra de Nueva construcción.

Rehabilitación de caserío ZURINAGA (Suña). Mediados del S.XVI.
Recuperación de los detalles estructurales, fachadas, y detalles de la arquitectura original.