ELLAKOA BASERRIA.

ALTZUSTA ZEANI.

XVI.Mendearen erdialdean erakitako baserria. Eraikina guztiz birgaitzea, egituraren aprobetxamendu partziala. Eskerrak Leire eta Iosuri emandako laguntzagatik.

CASERIO ELLAKOA. ALTZUSTA, ZEANURI.

Caserío construido a mediados del siglo XVI. Rehabilitación total del edificio, aprovechamiento parcial de la estructura. Gracias a Leire y a Iosu por el apoyo prestado.