Zeberio-Arkulanda.

450 m2-ko baserri baten birgaikuntza, arkitektura tradizionalari eutsita, baina kontzeptu modernoaz.
Gauzatze-epea: urtebete.

Zeberio-Arkulanda.

Rehabilitación de baserri 450m2 concepto moderno, manteniendo la arquitectura tradicional.
Ejecución: 1 año.